โคนม
  pakthongchai-dairy-research
สมุดพ่อพันธุ์ คลิกที่นี้


โคนม
โคนม

 

โคเนื้อ

โคเนื้อ

 
ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัย
ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัย
ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัย
 
  • ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 เป้าหมายเพื่อเลี้ยงและวิจัยโคนมเลือดร้อย โดยนำโคนมพันธุ์ขาวดำและเจอร์ซี่พันธุ์แท้ นำเข้าจากประเทศอเมริกาและออสเตรเลีย โดยเป็นโค register
  • ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยยังได้มีการนำเข้าโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน หวากิว แองกัส และชาร์โลเร่ย์สายพันธุ์แท้จากประเทศ เพื่อขยายพันธุ์แท้และผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งสู่เกษตรกรไทย
  • ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยได้ใช้น้ำเชื้อจากประเทศอเมริกาเพื่อปรับปรุงพันธุ์โคนมในภาวะอากาศร้อนชื้นมาโดยตลอดกว่า 17 ปี ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยได้คัดพันธุกรรมทางสายแม่ที่ดีเลิศในด้านปริมาณน้ำนม ลักษณะเต้า โครงสร้างร่างกาย อายุการใช้งาน ลักษณะความเป็นวัวนม เป็นต้น ซึ่งพันธุกรรมทางแม่เหล่านี้ได้มีการปรับตัวภายใต้ภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนชื้นมาเป็นเวลาหลายปี เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 จากนั้นทำการคัดพ่อพันธุ์ในระดับ Top ของอเมริกามาผสมและคัดเลือกจนเกิดเป็นพ่อพันธุ์
  • ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยมีการย้ายฝากตัวอ่อน (Embyro Transfer) มาเป็นเวลายาวนาน ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายพันธุกรรมที่ดีที่สุดภายใต้ภาวะอากาศร้อนชื้นเมื่อได้เพศผู้ก็ทำการคัดเลือกและเก็บเป็นพ่อพันธุ์เพื่อรีดน้ำเชื้อต่อไป
บราห์มัน
บราห์มัน
   

Links ที่น่าสนใจ

กรมปศุสัตว์

Dairy Science

Animal Science

USDA

USA Holstein


Web CPF

Email CPF

Hotmail

Google

ABS

Selectsiresจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

Website counter  
ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัย
สอบถามรายละเอียดของพ่อพันธุ์ได้ที่ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
99 หมู่ 16 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทร  081-966-7529 โทรสาร  089-844-5940  
Copyright 2012